โครงการพัฒนานักศึกษาทางภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2/2563
จัดอบรมสำหรับนักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นปี สามารถเข้าร่วมโครงการ โดยเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ปุ่ม “ลงทะเบียน” ด้านล่างนี้ (ใช้ E-mail ของมหาวิทยาลัยในการลงทะเบียน)

แล้วรอยืนยันและแจ้งรายละเอียดการเข้าร่วม
สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
โดยมีการอบรมภาษาอังกฤษผ่านทาง Google Meet
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : @RMUTKENGLISHDEV