อาจารย์และนักศึกษาสามารถเรียกดูข้อมูลตารางสอบและตารางกำกับห้องสอบ (คุมสอบ) ของภาคการศึกษาต่างๆ ได้จาก link ด้านล่างนี้

สอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2562

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562
ตารางสอบ กลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (สำหรับนักศึกษา)
ตารางกำกับห้องสอบ กลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (สำหรับอาจารย์)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
สอบปลายภาคเรียนที่1/2562
ตารางสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (สำหรับนักศึกษา)
ตารางกำกับห้องสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (สำหรับอาจารย์)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
สอบกลางภาคเรียนที่1/2562
ตารางสอบ กลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (สำหรับนักศึกษา)
คำสั่งและตารางกำกับห้องสอบ กลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  (สำหรับอาจารย์)