การยืนยันสิทธิ์ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา (รอบที่ 2)
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (ทุกคณะ)
รับเข้าปีการศึกษา 2560 (หลักสูตร ปกติ)
รับเข้าปีการศึกษา 2561 และ ปีการศึกษา 2562 (หลักสูตร เทียบโอน) เท่านั้น
กรุณาตรวจสอบรายชื่อของนักศึกษาก่อนยืนยันสิทธิ์
การเข้าทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC) ตามคณะด้านล่างนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 60 หลักสูตรปกติ และรหัส 61-62 หลักสูตรเทียบโอน
ที่ยังไม่เคยสอบ TOEIC และไม่พบรายชื่อตนเองด้านล่างนี้ แต่ต้องการสอบ TOEIC รอบ 2
นักศึกษาไม่ต้องยืนยันสิทธิ์การสอบ TOEIC ในระบบ กรุณาติดต่อ ผศ.ลัคนา ชัยศักดิ์เลิศ 086-500-9510