เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 ว่าที่ร้อยตรีปิยะพงษ์ อัครมาธวรรย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฝ่ายกิจการทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ ได้รับเชิญจากบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์กรุ้ป จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมชมกิจกรรม OPEN HOUSE ณ เมเจอร์ฯ เซ็นทรัลพระราม 3 เพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์ สัมผัสกับบรรยาการการจัดงานและกิจกรรมภายในโรงภาพยนตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเมเจอร์ โดยมิกิจกรรม และการเดินชมสถานที่ของโรงภาพยนตร์ต่างๆ รวมทั้งร่วมชมภาพยนตร์รอบพิเศษ