เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 13.00-16.00 น. ฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรม การเตรียมความพร้อมการจัดทำหลักสูตรตามแนวทางสหกิจศึกษา -CWIE โดยมี อาจารย์สุริยา สงค์อินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นวิทยากร และ นางศิริมา ศีลพัฒน์ พร้อมด้วนผู้บริหาร และอาจารย์ภาควิชาภาษาต่างประเทศและอุตสาหกรรมการบริการ เข้าร่วมรับฟังบรรยายในกิจรรมครั้งนี้