Q&Aหมวดหมู่: Questionsค่าเทอมสำหรับนักศึกษาฝึกงาน
Student asked 7 เดือน ago

ตอนนี้ทางมหาลัยได้จัดการในส่วนนี้หรือยังคะ
เด็กฝึกงานจ่ายตั้ง 6,000 เลยหรอหรอคะ แล้วเก็บค่ากิจกรรมนักศึกษาเพื่อใช้กับทางนักศึกษายังไงคะ แล้วกำหนดจ่าย 23 แต่วันนี้ก็ยังไม่ปรับค่าเทอมให้ 

admin ทีมงาน replied 7 เดือน ago

admin ประสานให้นะคะ

1 Answers
admin ทีมงาน answered 7 เดือน ago

ทางคณะฯได้ดำเนินการแจ้งข้อมูลไปยัง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรียบร้อยแล้ว
อยู่ในระหว่างดำเนินการของทางมหาวิทยาลัย รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ โทร.02-287-9625 หรือ E-mail : admissions@mail.rmutk.ac.th
http://www.ascar.rmutk.ac.th/system/

     

 

Your Answer