โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศิลปศาสตร์ (ปัจฉิมนิเทศ)
เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 ฝ่ายกิจการทั่วไปคณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศิลปศาสตร์ ขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความยินดีและเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนออกไปใช้ชีวิตในการทำงานจริง โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ รินนาศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการรวมทั้งยังมีทีมงานสโมสรนักศึกษาเป็นผู้ดำเนินการจัดโครงการในครั้งนี้ด้วยซึ่งในโครงการประกอบไปด้วยการมอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียง ด้านวิชาการ ด้านกิจกรรม และสโมสรนักศึกษา การบรรยายพิธีเศษหัวข้อ “บุคลิกภาพกับการทำงาน และหลักการทำงาน ให้ประสบความสำเร็จ และแนะนำการเขียน Resume” โดย ดร.ประพิมพ์ อัตตะนันทน์ LEARNING AND DEVELOPMENT MANAGER โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพ และพิธีมาลาบูชาครู มอบเข็มคณะศิลปศาสตร์เพื่อเป็นของที่ระลึกในการจบการศึกษาของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์