ติดต่อเรา

ที่อยู่ : สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Facebook Fanpage  : https://www.facebook.com/utklarts/

โทร : 0 2287 9600 ต่อเบอร์ภายในคณะศิลปศาสตร์