รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 15.30 น. นางศิริมา ศีลพัฒน์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ นำคณะผู้บริหาร ผู้แทนอาจารย์ผู้ดูแล และผู้แทนนักศึกษา เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร. พิชัย จันทร์มณี อธิการบดีมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพื่อรายงานผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ระหว่าง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งคณะศิลปศาสตร์ได้แสดงศักยภาพด้านความสามารถทางวิชาการคณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โอกาสนี้รองศาสตราจารย์ ดร. พิชัย จันทร์มณี อธิการบดี อธิการบดีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรามงคลกรุงเทพ ได้กล่าวแสดงความยินดี ชื่นชมในความสามารถ และมอบของที่ระลึก เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ได้พัฒนาตน นำความรู้ความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้างความภาคภูมิใจ สร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเอง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย และประเทศชาติต่อไป