คณาจารย์​และนักศึกษา​สาขาวิชา​การพัฒนา​ผลิตภัณฑ์​ภูมิปัญญา​ไทย​ คณะ​ศิลปศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​กรุงเทพ​ ได้จัดโครงการเรียนรู้​ภูมิปัญญา​ท้องถิ่นไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพ​นักศึกษาในศตวรรษ​ที่ 21
วันที่ 8 -​ 9 มีนาคม 2567
ณ ชุมชนบ้านแหลม ตำบลบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
โดยมีการเรียนรู้ดังนี้
กิจกรรมเรียนรู้และปฎิบัติ​งานภูมิปัญญา​ท้องถิ่น
– การทำกระดาษจากผักตบชวา
– ขนมไทยพื้นบ้าน (ขนมคานหลาว)
กิจกรรม walk rally
– ล่องเรือชมวิถีชีวิตริมน้ำ ตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้า​หลวง
– การทำชาเตยหอม
กิจกรรมศึกษาเรียนรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณ​ชาวนาไทย (บ้านนาเฮียใช้)​