ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
และสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 – 1 มีนาคม 2567
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่