เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศักดิ์ คล้ายแดง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อาจารย์ศิริมา ศิลพัฒน์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่จัดพิธิทำบุญคณะศิลปศาสตร์ บริเวณอาคาร 2/1 เพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองให้กับบุคลากรภายในคณะศิลปศาสตร์