สโมสรนักศึกษารุ่นที่ 16 โดยมีว่าที่ร้อยตรีปิยะพงษ์ อัครมาธวรรย์ ที่ปรึกษาสโมสรจัดโครงการสัมมนาคัดเลือกสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ประจำปีการศึกษา2567 เมื่อวันเสาร์ที่ 16 – วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 ณ อาคารสำนักงานคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพื่อเปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากทุกสาขาวิชาชีพของคณะศิลปศาสตร์เข้ามาเป็นคณะกรรมการสโมสรนักศึกษารุ่นที่ 17 เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆของคณะศิลปศาสตร์แทนคณะกรรมการสโมสรนักศึกษารุ่น 16 ที่กำลังจะหมดวาระลงเพื่อให้การทำงานกิจกรรมได้ดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องและเรียบร้อยโดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ณัฐวิทย์ คงศรีชายรองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เป็นประธานกล่าวเปิดงาน อีกทั้งยังได้รับความสนใจและความร่วมมือจากอาจารย์กิจกรรมสาขาและนักศึกษาทุกสาขาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยกิจกรรมมีทั้งกิจกรรมสันทนาการ การบรรยายให้ความรู้ การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษารุ่นที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2567 และสุดท้ายเป็นพิธีบายศรีผูกข้อมือรับขวัญเป็นการต้อนรับสมาชิกสโมสรรุ่นใหม่ ซึ่งผลการเลือกตั้งนางสาวชนัญชิดา จงสุข นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นได้รับเลือกเป็นนายกสโมสรนักศึกษารุ่นที่ 17 ของคณะศิลปศาสตร์