การบรรยายพิเศษหัวข้อ การขับเคลื่อนและแนวทางการพัฒนาตนเองในสังคมยุคดิจิตอลไทยแลนด์ 4.0
เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศักดิ์ คล้ายแดง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และอาจารย์ศิริมา ศีลพัฒน์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ การขับเคลื่อนและแนวทางการพัฒนาตนเองในสังคมยุคดิจิตอลไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้องประชุมบางจาก ชั้น 10 อาคารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย