สาขาวิชา​การพัฒนา​ผลิตภัณฑ์​ภูมิปัญญา​ไทย​ ร่วมกับสำนักวิทยบริการและ​เทคโนโลยี​สารสนเทศ
ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพ​ฯ 2567
Bangkok​ Design​ Week​ 2024​ “LIVABLE SCAPE คนยิ่งทำ เมืองยิ่งดี”
วันพุธที่ 31 มกราคม 2566
ณ สำนักงานส่งเสริเศรษฐกิจ​สร้างสรรค์​ อาคารไปรษณีย์​กลางบางรัก