งานน่านเบฟเวอเรจ เฟสติวัล เทศกาลเครื่องดื่มระดับประเทศ ได้มี การจัดการแข่งขัน Mighty Mix ครั้งที่ 15 Bartender and Barista Thailand 2023 ซึ่งส่วนราชการจังหวัดน่านร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพจัดงานในครั้งนี้ รวมทั้งทางคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได้ร่วมออกบูธการจัดประชาสัมพันธ์ แนะแนวการเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในรับดับปริญญาตรี 6 สาขาวิชาชีพ ดังนี้

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

สาขาวิชาการโรงแรม

สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย

พร้อมแนะนำหลักสูตร ทั้ง 6 สาขาวิชาชีพ โดยสามารถสแกน QR Code เพื่อดูรายละเอียดจากช่อง youtube (L-Arts UTK Channel)

และแนะแนวหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) M.A.(English for Service Industry)

รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และแนะนำคณะศิลปศาสตร์ ในรูปแบบวิดีทัศน์ สามารถสแกน QR Code เพื่อนำไปดูรายละเอียดในภายหลังได้อีกด้วย ทำให้คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเป็นที่รู้จักในจังหวัดน่านมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้นักศึกษาที่สนใจมาศึกษาต่อกับทางมหาวิทยาลัยในอนาคต