สาขาวิชาการท่องเที่ยว นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4  ฝึกปฎิบัติการดำเนินงานและการจัดการธุรกิจนำเที่ยว 4 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 14-17 กันยายน 2566 เป็นรายการนำเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีธรรมชาติ วิถีชุมชน นำนักท่องเที่ยวร่วมเรียนรู้ ณ ศูนย์สาธิตการฝึกลิงเพื่อการเกษตร ตำบลคลองน้อย ชมการฝึกลิง ทำกิจกรรม DIYสบู่จากวัตถุดิบธรรมชาติ ล่องเรือชมหิ่งห้อยคลองร้อยสาย รวมทั้งการทำกิจกรรมทางน้ำ พายเรือคายัค  ล่องเรือชมทัศนียภาพของอ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน) การจัดนำเที่ยวครั้งนี้ นักศึกษาได้เรียนรู้การประสานงานแหล่งท่องเที่ยวชุมชน การเลือกกิจกรรมแบบผสมผสานระหว่างธรรมชาติและชุมชน รวมทั้งการเจรจาต่อรองราคาของที่พัก ร้านอาหาร และการเลือกใช้รถนำเที่ยวที่มีมาตรฐาน มีความปลอดภัยในการเดินทาง นอกจากนี้ยังเป็นรายการนำเที่ยวที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มนักท่องเที่ยวทุกช่วงวัย