นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ จัดรายการนำเที่ยวเพื่อฝึกปฎิบัติการดำเนินธุรกิจนำเที่ยวแบบเต็มรูปแบบ 3 วัน 2 คืน ในรายวิชาการดำเนินงานและการจัดการธุรกิจนำเที่ยว ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2566 ซึ่งการจัดครั้งนี้เน้นการนำชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสองแผ่นดิน ณ ชายแดนสังขละบุรี ที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของอารยธรรมไทย-มอญ โดยนักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาระหว่างการจัดนำเที่ยว การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวฤดูฝน  ความสำคัญของการสำรวจเส้นทางเดินทางก่อนสร้างรายการนำเที่ยว  ในการท่องเที่ยวครั้งนี้ได้การสร้างความประทับใจแบบพรีเมียมให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวเกษียณอายุราชการที่ร่วมเดินทางกับทริปในครั้งนี้