อาจารย์วรพล น้อยนิล หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์นำทีคณาจารย์ และนักศึกษา จัดโครงการ Japanese contest 2024 ขึ้น ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาในสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นได้แสดงความสามารถทั้งในด้านการร้องเพลง วาดรูป เล่านิทาน อ่านคำประพันธ์ภาษาญี่ปุ่น การเต้นโคฟเวอร์ และการแต่งคอสเพลย์ โดยโครงการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย จันทร์มณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจากอาจารย์ศิริมา ศีลพัฒน์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ร่วมชมและให้กำลังใจในการจัดงานในครั้งนี้