คณะศิลศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นายจักรภัทร  สุขศิริวณิชชา น้องโฮชิ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นตัวแทนคณะศิลปศาสตร์ประเภท Mister L-arts2023 ซึ่งเข้าร่วมการประกวด RMUTK FRESHY STAR CONTEST 2023 ได้รับตำแหน่ง รองชนะเลิศอันดับ2 ( ลำดับที่3 ) ประเภท Mister RMUTK FRESHY STAR CONTEST 2023 และ นางสาวเณศรา บู่สามสาย น้องภีม นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ตัวแทนคณะศิลปศาสตร์ประเภท Miss L-arts 2023 ซึ่งเข้าร่วมการประกวด RMUTK FRESHY STAR CONTEST 2023 ได้รับตำแหน่ง รองชนะเลิศอันดับ 2 ( ลำดับที่3 ) ประเภท Miss RMUTK FRESHY STAR CONTEST 2023