วันเสาร์ที่ 13 ม.ค.67 ผศ.ธัญญาภัทร์ เลิศจันทรากูร และอ.สง่า นามวัตร พา น.ศ.จัดกิจกรรม “RMUTK ปันสุข” ร่วมกับ ชุมชนคลองเตย และมูลนิธิ Bangkok Community Health เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ณ ชุมชนคลองเตย ล็อค 4-5-6 
น.ศ.ร่วมกิจกรรม ชักคะเย่อ กับคณะกรรมการชุมชนคลองเตย เพื่อสร้างมิตรภาพ