นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลทักษะด้านภาษาไทย จากการแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษา ครั้งที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักวรรดิโดยนางสาวสายพิณ  อินทร์อ่อน  นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทยประเภทการพูดฉับพลัน โดยมีอาจารย์ยุทธนา  นันทิวัธวิภา เป็นผู้ฝึกซ้อม