*ท่านต้องแจ้งการสมัครเรียนมาที่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบก่อน จึงจะลงทะเบียนใช้โปรแกรมนี้ได้ สามารถสมัคร โดย Click ที่นี่

ลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่ เข้าสู่ระบบ

1.ขั้นตอนแนะนำการลงทะเบียน การ Login RMUTK (Download เอกสารที่นี่)
2. ขั้นตอนแนะนำการทดสอบ Onlinetest (Download เอกสารที่นี่)

3.ขั้นตอนแนะนำการทำแบบฝึกหัด (Download เอกสารที่นี่)

วีดีโอแนะนำการใช้งาน
1. วิดีโอการเข้าสู่โปรแกรม speexx
2. 5 ขั้นตอนในการทำแบบฝึกหัด
3. การใช้งานบทสนทนาวีดีโอ
4. ศูนย์ธุรกิจ
5. ศูนย์ฝึกไวยากรณ์
6. ศูนย์ฝึกการออกเสียง
7. การใช้งาน Community
8. วิดีโอ
9. วิดีโอการฝึกคำศัพท์บนสมาร์ทโฟน
10. วีดีโอแนะนำการ reset password
เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ
– การตรวจคำตอบ
– แถบสีมหัศจรรย์
– ศูนย์ฝึกต่างๆ
– การตั้งค่าระบบเสียง
– การเรียนรู้ด้วยตนเอง
– การฝึกคำศัพท์