ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2567 คณาจารย์และทีมนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพร่วมกันจัดค่ายภาษาจีน ภายใต้การสนับสนุนของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ในนามกลุ่ม “สิงห์อาสา” ร่วมกับกลุ่มเครือบริษัท 10 บริษัททั่วประเทศ สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย โรงเรียนแบดมินตัน บ้านทองหยอด ค่ายมวยบัญชาเมฆ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เครือข่ายกู้ภัยสิงอาสาและเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 9 สถาบัน จัดโครงการภาคฤดูร้อน SINGHA SUMMER CAMP ปีที่ 13
เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน

น้องๆที่เข้าร่วมโครงการจะได้ร่วมสนุกกับ 4 ฐาน กิจกรรม
ฐานที่ 1 โลมาบุ๋ง
เรียนรู้การนับเลขเป็นภาษาจีนจาก 1-100
ฐานที่ 2 เพ็ญศรี
เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสี เช่น สีเขียว สีแดง สีส้ม สีดำและสีม่วง เป็นต้น
ฐานที่ 3 บอกทิศทาง
เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนในการบอกทิศทาง ข้างหน้า ข้างหลัง ข้างซ้ายและข้างขวา
ฐานที่ 4 บันไดมัคคุเทศก์น้อย
เรียนรู้ชื่อเรียกภาษาจีนของสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดปทุมธานี

กิจกรรมครั้งนี้นอกจากน้องๆจะได้รับความรู้แล้ว ยังได้ร่วมเล่นกิจกรรมและ
รับของรางวัลมากมาย