ข้อ 026 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติงาน
ข้อ 027 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

การประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และดำเนินการตามนโยบายเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 รูปแบบออนไลน์
(google meet)