อาจารย์และนักศึกษา​สาขาวิชาการพัฒนา​ผลิตภัณฑ์​ภูมิปัญญา​ไทย​ คณะ​ศิลปศาสตร์​ ได้รับเชิญ เป็นวิทยากร​
อ.ณัฐ​วิทย์​ คงศรีชาย รองคณบดี​ฝ่าย​กิจการ​ทั่วไป
อ.ธรรมรัตน์​ จรูญ​ชนม์ หัวหน้าสาขาวิชาการพัฒนา​ผลิตภัณฑ์​ภูมิปัญญา​ไทย​
รองศาสตราจารย์​ อมรรัตน์​ อนันต์​วรา​พงษ์​
อ.ศุภาสี วง​ษ์ทอง​ดี​
อ.อนุชา กลมเกลี้ยง
ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์​มหา​วิทยาลัย​ ฝ่ายประถม ได้จัดโครงการเอกลักษณ์​ไทย ภายใต้ชื่องาน “ย้อนยุค ย้อนวัย เอกลักษณ์​ไทย สาธิต​จุฬา​ฯ” เป็นวิทยากรสาธิตประกอบการบรรยาย​ในหัวข้อ “สิ่ง​ประดิษฐ์​ของไทย และงานประดิษฐ​์ของภาคต่างๆ” ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์​ 2567