สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล จัดสัมมนาวิชาชีพในหัวข้อ “เส้นทางสู่อาชีพโรงแรม ( The Path of Hotel Career) ในวันที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 10.30 – 12.00 น. ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 76 คน ณ ห้อง L-401 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เพื่อให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่มีประโยชน์ในการทำงานด้านโรงแรม จึงได้เรียนเชิญ คุณยศพัทธ์ ปาลคำ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมองค์กร โรงแรมโฟร์ซีซัน แอนด์ ไพรเวท เรสซิเดนซ์ แบงค็อก ณ แม่น้ำเจ้าพระยา (Four Seasons and Private Residences Bangkok at Chao Phraya River) เป็นวิทยากรภายนอก ที่มีประสบการณ์ความรู้ ความสามารถ ทางด้านการทำงานด้านโรงแรม