รายชื่อนักศึกษาเข้ารับการทดสอบข้อสอบมาตรฐานทางภาษาอังกฤษ

รอบเช้า สอบวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 8.30 – 11.30 น.

รอบบ่าย สอบวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.