อาจารย์ ดร.เจียมจันทร์ จันทร์คงหอม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย ภาควิชาภาษาต่างประเทศและอุตสาหกรรมบริการ คณะศิลปศาสตร์ ได้เข้าร่วมการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ในระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอินโดนีเซีย และไทย ตามที่ได้รับเชิญจาก ฯพณฯ นายระห์หมัด บูดีมัน (H.E. Mr. Rachmat Budiman) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการความร่วมมือจิตรกรรมอินโดนีเซีย – ไทย ณ อาคาร 6 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ อาคาร 6 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปกรุงเทพมหานคร นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฏร พร้อมด้วยนายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร และนายมุข สุไลมาน เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการความร่วมมือจิตรกรรมอินโดนีเซีย – ไทย (Blossoming Curiosity: Indonesian-Thailand Collaborative Painting Exhibition) ตามคำเชิญของนายระห์หมัต บูดีมัน (H.E. Mr. Rachmat Budiman) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย ซึ่งประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ร่วมกับเอกอัครราชทูตฯ และนายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ตัดริบบิ้นเปิดงาน  จากนั้น ได้เดินชมนิทรรศการฯ พร้อมทั้งแสดงความชื่นชมภาพวาดต่าง ๆ ทั้งจากจิตรกรชาวอินโดนีเซียและชาวไทย ซึ่งมีความหลากหลาย มีเอกลักษณ์ และมีความคล้ายคลึงและผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมไทย – อินโดนีเซีย โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้มอบภาพวาดที่ระลึกแด่ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ทั้งนี้ ภายในงานมีการจัดแสดงภาพวาดกว่า 50 ภาพ โดยศิลปินหลายแขนงจากทั้งสองประเทศ รวมทั้งผลงานภาพวาดของเอกอัครราชทูตฯ จัดแสดงอยู่ภายในงาน จำนวน 3 ภาพ 
ซึ่งงานนิทรรศการนี้ จะจัดแสดงไปจนถึงวันที่ 29 ต.ค. 66 สำหรับประชาชนและผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าชมได้โดยมีค่าเข้าชม 30 บาท สำหรับคนไทย และ 200 บาท สำหรับชาวต่างชาติ
Cr.: website รัฐสภาไทย