หลักสูตรที่ 2 : Basic Latte Arts Workshop

Workshop: สำหรับผู้ที่สนใจเรียนพื้นฐานศิลปะการเทนมร้อน (Latte Arts) เรียนรู้เทคนิควิธีเกี่ยวกับการเป่านมร้อนด้วยเครื่องอัดความดัน (Espresso Machine) ฝึกปฏิบัติการขึ้นลายมาตรฐานรูปหัวใจและใบไม้.. ภายใต้โครงการ Basic Latte Arts Workshop ใช้เวลาในการอบรม 1 วัน จัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 5-10 คน ดังต่อไปนี้
-เดือนเมษายน: วันพฤหัสบดีที่ 25 (เวลา 8:00-16:00 น.)*
-เดือนพฤษภาคม: วันพฤหัสบดีที่ 23 (เวลา 8:00-16:00 น.)*
-เดือนมิถุนายน: วันพฤหัสบดีที่ 20 (เวลา 8:00-16:00 น.)*
*หมายเหตุ: อาจเปลี่ยนแปลงวันได้ตามจำนวนและเวลาที่สะดวกของผู้สมัคร
ณ ห้องปฏิบัติการด้านกาแฟและเครื่องดื่ม L-Arts: Coffee & More (อาคารคณะศิลปศาสตร์ ฝั่งเทคนิคกรุงเทพ)
ค่าอบรมเชิงปฏิบัติการ 2,000 บาท ต่อท่าน (1 วัน รวมเอกสาร ของว่าง อาหารกลางวัน และประกาศนียบัตร)
สนใจติดต่อจองได้ที่ เพจของ L-Arts: Coffee and More โดยเข้าไปในส่วนของ “งานกิจกรรม/Activity” (เมนูบาร์ด้านซ้ายมือ) ของเพจ แล้วกดเลือกวันที่ต้องการ หรือ Add Line มาที่ Line ID: Sujin2518