ขอเชิญชวนผู้ที่เข้าร่วม กิจกรรม KM เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 และผู้สนใจ
ส่งผลการสอนเข้าประกวดในหัวข้อ “เทคนิคการสอนด้วย Mentimeter ไปสู่ Critical Thinking”
ด้วยชุดความรู้ตามลิงค์ด้านล่างนี้
ส่งผลงานภายในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563
ที่อีเมล์ prapaphon.nan@gmail.com